Šmajdovinky

Délka pořadu: základní 45 minut (podle potřeb a podmínek až 120 minut).
Pro pořadatele: knihovny, kluby, kulturní zařízení, mateřské školy, základní školy apod.
Adresováno účastníkům od ca 4 let, včetně veřejnosti (rodiče s dětmi), ovšem úspěšně už realizováno i pro kluby důchodců.
Optimální počet ca 30-50 účastníků.
Cena vystoupení: základní 800 Kč (+ případné náklady)

Šmajdovinky

autorské čtení s povídáním,
napsal, čte a povídá si Vladimír T. Gottwald

knížku vydalo nakladatelství Stehlík

Doposud realizováno 271 × (k 31. 12. 2017)

Autorské čtení z knížky pohádek Šmajdovinky s povídáním o pohádkách a knížkách, o světě a o životě (a jejich vzájemném propojení). Jednotlivá vystoupení jsou přizpůsobena podmínkám, jak složení a věku účastníků, tak tomu, zda někteří z účastníků knížku znají (nedávno jsem zděšeně zjistil, že jsou i školy, kde jsem byl "doporučenou četbou"). Krom vlastního čtení a hraní pohádek se obvykle zabýváme i řešením naléhavých otázkek, zda existují nadpřirozené (pohádkové) postavy, čím se liší svět pohádkový od naší reality a co s ní mají společného, zda pohádky mají smysl (a pokud, pak jaký), proč je máme rádi a co si z nich můžeme odnést.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o přednášku či monolog, ale mladé dámy a pánové bývají aktivními spolutvůrci, je výsledný tvar nakonec vždy určen spoluprací s nimi. Některá témata jsou pak víc akcentována, některá mohou navíc i vyplynout z dialogu s účastníky, je ponechán prostor i pro možnost klást otázky. Podle věku, podmínek a vývoje bývají v rámci povídání obvykle přečteny 1-3 pohádky.

Cílem je utvrdit se ve společném přesvědčení, že pohádky jsou pro nás potřebnéí, že stojí za to číst knížky, a že v životě je hodně důležité umět si dělat vzájemně radost.