Tykáme si se Shakespearem

Délka pořadu: základní 45 minut (podle potřeb a podmínek i déle).
Pro pořadatele: knihovny, kluby, kulturní zařízení, školy apod.
Adresováno studentům a žákům středních škol a druhého stupně základních škol i dospělé veřejnosti.
Optimální počet ca 30-50 účastníků.
Cena vystoupení: základní 800 Kč (+ případné náklady)

Tykáme si se Shakespearem

(neklasicky o klasikovi) 

Ač je název zajisté odvozen i od skutečnosti, že v Shakespearově době i díle se ještě v angličtině běžně tykalo, měl by postihovat i to, že Shakespeare není pouze mrtvým klasikem, ale jeho osoba i tvorba mohou být zajímavé, atraktivní i zábavné i pro naše současníky - bez ohledu na jejich věk a vzdělání. 

Doposud realizováno 87 × (k 21. 12. 2017)

Pořad je podle podmínek přizpůsobován jak složení a věku účastníků, tak tomu, zda mladé dámy a pánové mají o Shakespearovi více či méně ponětí či nikoli - může se tedy jednat jak o úvodní seznámení, tak o prohloubení stávajících znalostí o Shakespearovi i jeho době (porovnáváme v jednotlivostech se současností), o úloze divadla, o Shakespearově životě (problematika data narození, původ, manželství, "ztracené roky," divadelní dráha, otázka WS autorství), o Shakespearově jazyce (odvozuji od konkrétního Shakespearova díla - vzhledem k věkové kategorii obvykle Romeo a Julie - alžbětinská angličtina, jazyk volný a vázaný, jejich užití, překlady), shakespearovských ohlasech a odkazech v současnosti ad.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o přednášku či monolog, ale dámy a pánové bývají aktivními spolutvůrci, je výsledný tvar nakonec vždy určen spoluprací s nimi. Některá témata jsou pak víc akcentována, některá mohou navíc i vyplynout z dialogu s účastníky (členění S. tvorby, její vývoj v čase, odkud čerpal náměty, pohled na dobu a její odraz v S. tvorbě, nakladatelská praxe a autorská práva, Shakespearova smrt, uvádění WS v našich zemích...), pokud jsou vhodné podmínky a čas, včetně pokusu o svébytné inscenování vybrané pasáže.

Součástí pořadu jsou i odpovědi na dotazy - nejen o Shakespearovi, ale (vzhledem k tomu, že v různých divadelních souborech a inscenacích jsem už byl různými shakespearovskými postavami - naposled Poloniem v Hamletovi v Dejvickém divadle), i na vlastní zkušenosti se Shakespearem a inscenační tradicí i současnou praxí.